Hopp til hovedinnhold

Denne nettsiden er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Kapittel 3: Årets aktiviteter og resultater

Vi vurderer den samlede måloppnåelsen som god. Året ble preget av endring og tøffere rammebetingelse, men også høy aktivitet og fart inn i 2023 . I kapittel 3 presenterer vi først vår samlede vurdering av måloppnåelsen. Deretter presenterer vi Rikets digitale tilstand og status på handlingsplanen for regjeringen og KS sin digitaliseringsstrategi, som er vår overordnet vurdering på status for digitaliseringen. Vi presenterer syv fagregnskap hvor vi redegjør målene, resultatene, utfordringene og planene på Digdir sine fagområder i 2022. Til slutt gjør vi greie for ressursbruken og gir en samlet oversikt over oppdragene våre i 2022.

Vi vurderer den samlede måloppnåelsen som god. Året ble preget av endring og tøffere rammebetingelse, men også høy aktivitet og fart inn i 2023 . I kapittel 3 presenterer vi først vår samlede vurdering av måloppnåelsen. Deretter presenterer vi Rikets digitale tilstand og status på handlingsplanen for regjeringen og KS sin digitaliseringsstrategi, som er vår overordnet vurdering på status for digitaliseringen. Vi presenterer syv fagregnskap hvor vi redegjør målene, resultatene, utfordringene og planene på Digdir sine fagområder i 2022. Til slutt gjør vi greie for ressursbruken og gir en samlet oversikt over oppdragene våre i 2022.

Fagregnskap - kort introduksjon