Hopp til hovudinnhald

Denne nettsiden er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Kapittel 2: Introduksjon til verksemda og hovudtal

2022 vart eit år prega av endringar og tøffare rammer. Trass i utfordringane, leverte motiverte tilsette godt og sikra at Digdir gjekk inn i 2023 med høg fart. Organisasjonen jobbar no i tverrfaglege leveranseområde og produktgrupper kor samarbeid med andre verksemder er avgjerande, men Digdir er fortsatt i ein byggefase. Målet er å sikre at Digdir jobbar kundeorientert og utnyttar den samla kompetansen best mogleg.

2022 vart eit år prega av endringar og tøffare rammer. Trass i utfordringane, leverte motiverte tilsette godt og sikra at Digdir gjekk inn i 2023 med høg fart. Organisasjonen jobbar no i tverrfaglege leveranseområde og produktgrupper kor samarbeid med andre verksemder er avgjerande, men Digdir er fortsatt i ein byggefase. Målet er å sikre at Digdir jobbar kundeorientert og utnyttar den samla kompetansen best mogleg.