Hopp til hovedinnhold

Denne nettsiden er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Kapittel 6: Årsregnskap

Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) er en bruttobudsjettert virksomhet under Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) og fører regnskap i henhold til kontantprinsippet. Årsregnskapet for 2022 er avlagt i henhold til bestemmelser om økonomistyring i staten med tilhørende rundskriv fra Finansdepartementet og krav fra eget departement. Vår vurdering er at årsregnskapet gir et dekkende bilde av Digdirs disponible bevilgninger, regnskapsførte utgifter og inntekter.

Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) er en bruttobudsjettert virksomhet under Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) og fører regnskap i henhold til kontantprinsippet. Årsregnskapet for 2022 er avlagt i henhold til bestemmelser om økonomistyring i staten med tilhørende rundskriv fra Finansdepartementet og krav fra eget departement. Vår vurdering er at årsregnskapet gir et dekkende bilde av Digdirs disponible bevilgninger, regnskapsførte utgifter og inntekter.